Welkom bij de hervormde gemeente Asperen!

Coronavirus
In verband met de zorgen omtrent de verspreiding van het coronavirus moeten ook wij een aantal maatregelen nemen. Omdat de zondagse diensten zo'n belangrijk onderdeel van ons gezamenlijk geloven zijn, willen we deze blijven beleggen op een verantwoorde manier die past binnen de richtlijnen van de overheid. Juist in tijden van nood is het cruciaal om samen te blijven te komen om te bidden, te zingen en het woord van God te horen.

De erediensten gaan daarom door, zij het in aangepaste vorm. Ze zijn te beluisteren via de kerkradio en internet (klik op menu Diensten en vervolgens op een button naar keuze).

Alle gemeenteactiviteiten zijn afgelast, of worden met behulp van telefonie en internet voortgezet.

In gebed en gedachten zijn we verbonden met allen die direct te maken hebben met de gevolgen van dit virus.

Bezoek kerkdiensten vanaf 1 juli
We zijn dankbaar zijn voor de verruiming van de maatregelen m.b.t. het coronavirus per 1 juli. Maar ook na 1 juli kunnen we de kerk nog niet volledig open stellen. Gevolg hiervan is dat telkens een deel van de gemeente een dienst kan bijwonen. We willen dat bijwonen in goede banen leiden via aanmelding en uitnodiging, d.w.z. nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u een uitnodiging voor de kerkdienst waarvoor u bent ingedeeld.

U kunt zich voor de diensten aanmelden door middel van het online formulier. Ook kunt u contact opnemen met uw wijkouderling voor een formulier op papier.

Deze “bezoekregeling” is een van de belangrijkste onderdelen van het plan dat we hebben opgesteld voor een verantwoord en veilig gebruik van de kerk.

Collectes

Indien u wilt bijdragen aan de collectes, dan kunt u dat digitaal doen: door te klikken op de collectezak wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. U kunt ook gebruik maken van de QR-code.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen Goed Doen. Dit is een verzamelrekening; vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente.

Uiteraard kunt u ook uw bijdrage aan de collectedoelen overmaken naar de bankrekening van de Diaconie NL52 RABO 0304 0018 72, en van het College van Kerkrentmeesters NL31 RABO 0373 7154 71.

J. Timmer (preses)
A.D. Grijzenhout (scriba)

DagelijksWoord.nl
image
De basis van ons geloof is de Bijbel, het Woord van God.
Klik hier
image
Wilt u de preek nog eens horen?
Klik hier
image
Collectebonnen bestellen?
Klik hier
image
Mijn naam is Peter van den Berg en ik ben op 12 april 2015 predikant geworden van de Hervormde gemeente Asperen
Klik hier
image
Vraag hier de kerkbode en andere informatie aan
Klik hier
image
Een overzicht van de komende activiteiten
Klik hier