Welkom bij de hervormde gemeente Asperen!
Inschrijven Collecte KerkdienstGemist Overige CVK informatie

Eredienst bijwonen
Op basis van de huidige Corona maatregelen van het kabinet, is de inschrijving voor kerkdiensten beperkt. Schrijf u in via de bovenstaande button. U kunt de dienst ook volgen via kerkdienstgemist.nl.

Collectes
Draag digitaal bij aan de collectes in de dienst via bovenstaande button of via de Appostel App

Coronamaatregelen
De overheid heeft kort geleden besloten om een aantal beperkende coronamaatregelen op te heffen. Een aantal, dus niet alle. Met andere woorden: er is zeker nog wel voorzichtigheid geboden. De PKN adviseert de kerkbesturen dan ook om de verruimingen stapsgewijs en weloverwogen toe te passen. Voor onze gemeente betekent dit we het aantal beschikbare plaatsen in de erediensten kunnen uitbreiden naar 100 - rekening houdend met een onderlinge afstand van 1 meter.

De andere afspraken (aanmelding voor de dienst, basisregels van handhygiëne en thuisblijven bij coronagerelateerde klachten, coördinatoren wijzen aan waar u kunt gaan zitten e.d.) veranderen niet.

Voor de gemeenteactiviteiten kan gebruik gemaakt worden van Salem. De basisafspraken zijn ook daar van toepassing. Bij aanwezigheid van grote groepen moet er wel geventileerd worden! Als Salem toch nog een verhindering is om als groep samen te komen, neem dan even contact op met de kerkrentmeesters, bijv. via Jan van Dijk (secr.) dan zal er gezocht worden naar een oplossing.

De komende maand willen we dit zo gaan toepassen. Hoe de verruimingen er daarna uitzien, weten we nog niet; dat hangt mede af van de ervaringen in oktober en van ontwikkelingen in de samenleving. De Kerk beleidt: Aan U is de toekomst! Ze spoort ons aan: Gebruik de middelen, vertrouw op Hem!

DagelijksWoord.nl
image
De basis van ons geloof is de Bijbel, het Woord van God.
Klik hier
image
Wilt u de preek nog eens horen?
Klik hier
image
Collectebonnen bestellen?
Klik hier
image
Mijn naam is Peter van den Berg en ik ben op 12 april 2015 predikant geworden van de Hervormde gemeente Asperen
Klik hier
image
Vraag hier de kerkbode en andere informatie aan
Klik hier
image
Een overzicht van de komende activiteiten
Klik hier