Welkom bij de hervormde gemeente Asperen!

Coronavirus
In verband met de zorgen omtrent de verspreiding van het coronavirus moeten ook wij een aantal maatregelen nemen. Omdat de zondagse diensten zo’n belangrijk onderdeel van ons gezamenlijk geloven zijn, willen we deze blijven beleggen op een verantwoorde manier die past binnen de richtlijnen van de overheid. Juist in tijden van nood is het cruciaal om samen te blijven te komen om te bidden, te zingen en het woord van God te horen.

De ochtenddiensten gaan daarom door, zij het in aangepaste vorm en te beluisteren via de kerkradio en internet (klik op menu Diensten en vervolgens op een button naar keuze).

Op D.V. dinsdag 7 april zal er van 19.00-19.30 uur een Avondzang uitgezonden worden, waarin we stil staan bij het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het Avondgebed zal bestaan uit Schriftlezingen, zingen en gebed. Wij hopen dat velen naar deze uitzendingen zullen luisteren om zo samen toe te leven naar de Goede Vrijdag en het Paasfeest.

Alle gemeenteactiviteiten zijn afgelast, of worden met behulp van telefonie en internet voortgezet. De tentdienst op 24 april gaat ook niet door.

In gebed en gedachten zijn we verbonden met allen die direct te maken hebben met de gevolgen van dit virus.

Collectes

Omdat er geen diensten worden gehouden wordt er ook niet gecollecteerd en veel uitgaven lopen door. Daarom vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Door te klikken op de collectezak wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen Goed Doen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente.

Uiteraard kunt u ook uw bijdrage aan de collectedoelen overmaken naar de bankrekening van de Diaconie NL52 RABO 0304 0018 72, en van het College van Kerkrentmeesters NL31 RABO 0373 7154 71.

In gebed en gedachten zijn we verbonden met allen die direct te maken hebben met de gevolgen van dit virus.

Namens de kerkenraad, J. Timmer (preses) en A.D. Grijzenhout (scriba)

DagelijksWoord.nl
image
De basis van ons geloof is de Bijbel, het Woord van God.
Klik hier
image
Wilt u de preek nog eens horen?
Klik hier
image
Collectebonnen bestellen?
Klik hier
image
Mijn naam is Peter van den Berg en ik ben op 12 april 2015 predikant geworden van de Hervormde gemeente Asperen
Klik hier
image
Vraag hier de kerkbode en andere informatie aan
Klik hier
image
Een overzicht van de komende activiteiten
Klik hier