Welkom bij de hervormde gemeente Asperen!
Inschrijven Collecte KerkdienstGemist Overige CVK informatie

Kerstnachtdienst vrijdag 24 december om 19.30 uur
Hierbij een rechtstreekse link naar de kerstnachtdienst. Direct na de live uitzending is de opname van deze dienst ook terug te kijken via YouTube.

Eredienst bijwonen
Op basis van de huidige Corona maatregelen van het kabinet, is de inschrijving voor kerkdiensten beperkt. Schrijf u in via de bovenstaande button. U kunt de dienst ook volgen via kerkdienstgemist.nl.

Collectes
Draag digitaal bij aan de collectes in de dienst via bovenstaande button of via de Appostel App

Coronamaatregelen
De overheid heeft op 2 november de maatregelen aangescherpt om verdere uitbraak van het virus in te dammen. De PKN adviseert de kerkbesturen om deze aanscherpingen toe te passen. Onze gemeente doet dat als volgt:

Vooropgesteld: de algemene basisafspraken blijven van kracht (Was vaak en goed uw handen. 1,5 meter is een veilige onderlinge afstand. Bescherm uzelf en anderen in de samenleving. Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen).
- Kom alleen naar de dienst als u zich hebt aangemeld of als u daarvoor uitdrukkelijk bent uitgenodigd;
- Pas bij binnenkomst van de kerk handhygiëne toe
- Gebruik een mondkapje zolang u niet op uw zitplaats bent
- Volg de aanwijzingen van de medewerkers op , zowel bij het binnenkomen als bij het verlaten van de kerk.

Voor de gemeenteactiviteiten kan gebruik gemaakt worden van Salem. De basisafspraken zijn ook daar van toepassing.
- Zorg voor een onderlinge afstand van 1,5m;
- Pas de handhygiëne toe;
- Gebruik een mondkapje als u zich verplaatst
Bij aanwezigheid van grote groepen moet er wel geventileerd worden! Als Salem toch nog een verhindering is om als groep samen te komen, neem dan even contact op met de kerkrentmeesters, bijv. via Jan van Dijk (secr.) dan zal er gezocht worden naar een oplossing.

Wat de maatregelen in de toekomst zijn, weten we nog niet; dat hangt mede af van wat er gebeurt rondom het virus in de samenleving. De Kerk wil blijvend belijden: Aan U is de toekomst! Ze spoort ons aan: Gebruik de middelen, vertrouw op Hem!

DagelijksWoord.nl
image
De basis van ons geloof is de Bijbel, het Woord van God.
Klik hier
image
Wilt u de preek nog eens horen?
Klik hier
image
Collectebonnen bestellen?
Klik hier
image
Mijn naam is Peter van den Berg en ik ben op 12 april 2015 predikant geworden van de Hervormde gemeente Asperen
Klik hier
image
Vraag hier de kerkbode en andere informatie aan
Klik hier
image
Een overzicht van de komende activiteiten
Klik hier