Welkom bij de hervormde gemeente Asperen!

Eredienst bijwonen
In verband met de nieuwe maatregelen van het Kabinet en het dringende advies om het aantal mensen in de dienst te beperken, is de inschrijving beperkt tot 30 bezoekers. U kunt de dienst ook volgen via kerkdienstgemist.nl. Via het online formulier meldt u zich aan voor het bezoeken van de erediensten. Meer informatie naar aanleiding van de persconferentie van 13 oktober is te vinden op deze link.

In verband met de meerdere kerkdiensten die tijdens kerst en oud en nieuw worden gehouden, zullen voor de diensten van 23 december (avondzang) tot en met 1 januari (nieuwjaarsdag) geen uitnodigingen worden verstuurd, maar wordt u gevraagd u in te schrijven voor deze diensten. Inschrijven voor een kerkdienst kunt u doen via deze link of via de agenda in de Appostel app. Hier vindt u de pagina waarop u voor de betreffende diensten kunt inschrijven. Als u niet online kunt inschrijven, kunt u dit ook doen door het sturen van een mail naar kerkdienstbezoek@hervormdasperen.nl of contact op te nemen met één van de kerkrentmeesters.

U kunt zich inschrijven voor de volgende diensten:
- Woensdag 23 december avondzang (20:30 uur)
- Vrijdag 25 december 2020 1e kerstdag ochtenddienst
- Vrijdag 25 december 2020 1e kerstdag avonddienst
- Zondag 27 december 2020 ochtenddienst
- Zondag 27 december 2020 avonddienst
- Donderdag 31 december avonddienst (19:30 uur)
- Vrijdag 1 januari 2021 ochtenddienst (10:00 uur)

Collectes

Naast de collectes in de dienst wordt er ook online gecollecteerd, namelijk via de website van SKG-collect en via Appostel, een app die u uit de Apple of Android webstore kunt downloaden naar uw smartphone.

Een handleiding voor het gebruik van SKG-collect, Appostel app en hoe bij te dragen aan de collectes, vindt u hier .

Indien u wilt bijdragen aan de collectes, dan kunt u dit digitaal doen:
GEEF UW BIJDRAGE AAN DE COLLECTEN
Als u op bovenstaande zin klikt wordt u direct doorgeleid naar de nieuwe website.

Wij bevelen het gebruik van SKG-collect van harte aan. Uiteraard kunt u ook uw bijdragen aan de collectedoelen overmaken naar de bankrekeningen van de Diaconie NL52 RABO 0304 0018 72, en van het College van Kerkrentmeesters NL31 RABO 0373 7154 71.

J. Timmer (preses)
A.D. Grijzenhout (scriba)

Fotoboek Hervormd Asperen
Onze gemeente heeft een fotoboek om het gemakkelijker te maken contact te leggen met gemeenteleden. Bijvoorbeeld als je nieuw bent in de kerk en je wilt opzoeken hoe diegene met wie je na de dienst even gesproken hebt ook alweer heet. Dit fotoboek is uitsluitend bestemd voor intern gebruik in de gemeente.

Wil je ook vermeld staan in het fotoboek en het fotoboek als digitaal bestand toegestuurd krijgen? Stuur dan een e-mail naar: fotoboek met de melding dat je graag wilt meedoen. Als antwoord ontvang je een formulier waarop je je contactgegevens, leeftijd, hobby’s en dergelijke invult. Stuur dit ingevuld terug naar het vermelde adres, samen met een foto van jezelf of je gezin.
Door de gegevens op te sturen, geef je toestemming dat deze gegevens worden opgenomen in het fotoboek en gedeeld met andere deelnemers aan het fotoboek. Ook stem je in met de gebruiksvoorwaarden: alleen voor gebruik in de Hervormde Gemeente en gegevens uit het fotoboek mogen niet gedeeld worden met derden of geplaatst worden op andere forums, zoals Facebook.
Wie graag een papieren versie van het fotoboek wil ontvangen kan contact opnemen met het fotoboekteam. Aan een geprint fotoboek zijn kosten verbonden.

DagelijksWoord.nl
image
De basis van ons geloof is de Bijbel, het Woord van God.
Klik hier
image
Wilt u de preek nog eens horen?
Klik hier
image
Collectebonnen bestellen?
Klik hier
image
Mijn naam is Peter van den Berg en ik ben op 12 april 2015 predikant geworden van de Hervormde gemeente Asperen
Klik hier
image
Vraag hier de kerkbode en andere informatie aan
Klik hier
image
Een overzicht van de komende activiteiten
Klik hier