• Pastoraat
  • In de wijk
  • Jeugdpastoraat

In de gemeente vindt op allerlei wijze pastoraal werk plaats. Pastoraat wil zeggen omzien naar mensen, begeleiding van mensen en vragen naar de geestelijke welstand van mensen.

Predikant

De predikant richt zijn pastorale arbeid met name op het specifieke pastoraat, zoals bij ziekte, ziekenhuisopname, gezinsproblemen, sterfgevallen of geboorte. 

Pastoraal begeleidingsteam

Daarnaast is er het pastorale begeleidingsteam voor mensen die wat meer pastorale aandacht goed kunnen gebruiken. De leden van het PBT kunnen frequenter dan de wijkouderlingen bij mensen op bezoek gaan. Dit werk is niet-ambtelijk van aard; het is vergelijkbaar met pastorale jongerenwerkers

Ouderenpastoraat

De ouderling ouderenpastoraat is verantwoordelijk voor het pastoraat aan de ouderen van de gemeente en bezoekt gemeenteleden vanaf 75 jaar. Gemeenteleden die 75 jaar worden, worden van het wijkpastoraat in overleg overgedragen aan de ouderling ouderenpastoraat.

 

Onze gemeente is ingedeeld in vijf wijken, inclusief de adressen buiten Asperen. Wijkouderlingen streven ernaar om tweejaarlijks de gemeenteleden in hun wijk te bezoeken. Hierbij gaat het om aandacht voor gemeenteleden en gezinnen en een stuk geestelijk zorg. Iedere ouderling heeft bij zijn bevestiging beloofd dat hij vertrouwelijk zal omgaan met datgene wat in vertrouwen gedeeld wordt. Wanneer er bijzondere zorgen zijn, dan wordt de wijkouderling of de predikant daarover graag geïnformeerd met het oog op meeleven.

Wijkindeling

Wijk 1 (Contactgegevens ouderling):

Indeling: Achterstraat, Boezaardtstraat, Kastanjelaan, Laarweg, Lingedijk, Molenwal, Mr. M. Beekmanstraat , Nieuwesteeg, Nieuwe Zuiderlingedijk, Oranjewal, Otto van Polanenstraat, Schutterij, Van Arkelstraat, Van Langerakstraat, Zevenhuizenseweg.

Wijk 2 (Contactgegevens ouderling):

Indeling: Beesd, Bessendreef, Bijdendijkstraat, Eikenlaan, Elzenlaan, Kersendreef, Laantje van Vermeer, Leerbroek, Leerdam , Lindenlaan, Middelweg, Minstraat, Nieuwstraat, Perendreef, Q. de Palmestraat, Verlengde Middelweg, Vissersdijk, Vrouwe Elburgstraat.

Wijk 3 (Contactgegevens ouderling):

Indeling: Drostlaan, Engweg, Graswalseweg, Hoge Minstraat, Leerdamseweg, Oude Zuiderlingedijk, Schoutlaan, Stadhuisstraat, Stadswal, Stardam, Van Boetzelaerstraat, Voorstraat.

Wijk 4 (Contactgegevens ouderling): 

Achterweg, Acquoy, Baronie, Beukenlaan, Bloklandweg (Herwijnen), Brugstraat, Deil, Dirk Willemszstraat, Gasthuisstraat, Heukelum, Heukelumseweg, Meerdijk, Middelweg, Molenkamp (Herwijnen), Molenstraat, Nieuweweg (Herwijnen), Pruimendreef, Schepenlaan, Sluimerskamp (Herwijnen), Vroedschap, Waterpoort

Wijk 5 - ouderenpastoraat (Contactgegevens ouderling):

Alle ouderen van 75 jaar en ouder

‘De gemeente als thuisbasis. Op zondag, maar juist ook doordeweeks!’

Als christelijke gemeente leven wij vanuit het geloof in Jezus Christus. Hij voedt ons persoonlijk geloof en bindt ons samen als gemeente. Het is onze taak en roeping om onze jongeren te laten weten dat zij geliefd zijn door Jezus Christus. In hun doop is dat nog eens extra bekrachtigd. Jezus leert ons om bijzondere aandacht aan kinderen en jongeren te besteden en ook als gemeente van hen te houden en hen te accepteren zoals ze zijn.

We willen juist ook doordeweeks voor de jongeren een thuisbasis in de gemeente bieden. Momenten van ontmoeting, waar onderlinge relaties worden opgebouwd en er aandacht voor de jongeren is. Zorg voor de jongeren en omzien naar elkaar. Jezus gebruikt het beeld van een herder die onvoorwaardelijk zorgt voor zijn schapen. Hij kent ze bij naam, zorgt en beschermt hen. Niet alleen de volwassen schapen zijn onderdeel van Zijn kudde maar ook de lammetjes.

De basis voor al ons jeugdwerk is de Bijbel. Wij geloven dat God in zijn Woord een duidelijke boodschap voor jongeren heeft. Het is goed dat kinderen van jongs af aan vertrouwd raken met de Bijbel en die het als gids en inspiratiebron voor hun leven gaan gebruiken. Het is nodig om kinderen en jongeren vertrouwd te maken met de Bijbel, zodat ze opgroeien in het besef dat God hen apart gezet heeft en niets liever wil dan dat zij aan Hem toegewijd leven.