• Algemeen
  • Collectes, acties
  • Commissie van bijstand
  • Kosterij
  • Contact

Algemeen

De zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters. Het college bestaat uit 5 personen, deze worden ondersteund door de commissie van bijstand.

Collectes, acties en rekeningnummers

De collectes van het college worden gebruikt voor de instandhouding van de erediensten, het pastoraat, jeugdwerk, toerusting en het onderhoud van de kerkelijke gebouwen.

Namens het college van kerkrentmeesters (CvK) worden leden jaarlijks in de maand januari benaderd voor de Actie Kerkbalans. In september wordt bij de belijdende leden van de gemeente de bijdrage voor de solidariteitskas opgehaald. De solidariteitskas wordt beheerd door de landelijke kerk.

 

Commissie van bijstand

Het college wordt bijgestaan door een commissie van bijstand, bestaande uit minstens 20 belijdende leden van de gemeente. Zij worden door het CvK, benoemd voor een periode van 4 jaar. De commissie denkt met de kerkrentmeesters mee over alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard. Ook assisteert ze bij de Actie Kerkbalans, de inning van de bijdragen voor de solidariteitskas, het houden van benodigde acties, het onderhoud van de kerkelijke gebouwen en andere voorkomende activiteiten.

 

Kosterij

De kosters vallen onder de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters. Indien u het kerkgebouw wilt gebruiken voor bijzondere gelegenheden en/of diensten is het van belang dit via het CvK te regelen. Indien u contact wilt opnemen met een van de kosters kunt u hen per e-mail bereiken.

Klik hier voor de contactgegevens van de kerkrentmeesters.