• Jeugdraad
  • Gemeenteopbouw en Evangelisatie
  • PR-commissie
  • Zendingscommissie

De belangrijkste taak van de Jeugdraad bestaat uit het bezinnen op de vorm en inhoud van het totale jeugdwerk en het begeleiden van de uitvoering ervan. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, is elk lid van de Jeugdraad contactpersoon voor een aantal clubs, verenigingen en catechesegroepen. De voorzitter van de Jeugdraad is de jeugdouderling, als schakel tussen jeugdwerk en de kerkenraad. Klik hier voor contact met de Jeugdraad.

De taken van de Jeugdraad zijn verder:
-    Verzorgen van jeugdwerkbeleid, gericht op aandacht voor, en de plaats van de jongeren in de gemeente
-    Toerusting bieden aan de leiding binnen het jeugdwerk en aan de ouders in relatie tot geloofsopvoeding
-    Verzorgen communicatie en presentatie jeugdwerk
-    Betrekken van jongeren bij gemeenteactiviteiten/-werk
-    Promoten van christelijke activiteiten van derden en deelname daaraan door jongeren te faciliteren

 

 

De doelstelling van het Orgaan voor Gemeenteopbouw is een samenhang/samenwerking tussen de commissies die tot dit orgaan behoren te bewerkstelligen, zodat de gemeente als geheel wordt opgebouwd en in de breedte zal groeien. We proberen dit doel te bereiken door het organiseren van activiteiten gemeentebreed; onder andere een startweekend aan het begin van het winterseizoen, sing-in, Bijbelstudies, cursussen, maar ook het fotoboek.

Dit zijn slechts een aantal activiteiten. Daarnaast hebben wij een vacatureoverzicht, dus als u actief aan de slag wilt in de gemeente, laat het ons weten! Via de zondagsbrief en website laten wij tijdig weten als er een vacature is.

Heeft u een leuk idee, dan kunt u mailen naar orgaanvgo@hervormdasperen.nl. Suggesties en vragen zijn allemaal welkom, we horen graag van u.

De Evangelisatiecommissie organiseert en onderneemt activiteiten op het gebied van evangelisatie. Zij bezint zich over de vraag hoe de gemeente en haar leden het geloof kunnen uitdragen aan hen die daarvan vervreemd of daarmee onbekend zijn.

Enkele activiteiten zijn: het organiseren van de Kerstnachtdienst, de tentdienst, een sing-in en de VakantieBijbelWeek. De commissie probeert bij haar activiteiten ook andere gemeenteleden te betrekken. Waar gewenst en waar mogelijk vinden de activiteiten plaats in samenwerking met andere kerken uit de omgeving.

De PR-commissie adviseert de kerkenraad, verenigingen en andere commissies bij het verzorgen van folders, ordes van dienst, de kerkbode, zondagsbrief e.d. Ook verzorgt de commissie de publicatietafel in de kerk en deze website.

Heeft u suggesties, stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

De Zendingscommissie behartigt de belangen van de zending in en door de gemeente. Het is gebruikelijk om elk jaar een zendingsavond te houden in het kader van een project, waarbij zoveel mogelijk gemeenteleden worden betrokken. Ook op de scholen wordt hier aandacht aan besteed.

Met Pasen en Kerst wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld om, in samenwerking met Stichting Friedensstimme, een groet te sturen naar Christenen in Oost-Europa.