Voor gemeenteleden die om gezondheidsredenen langdurig niet in staat zijn de erediensten bij te wonen, is het mogelijk om deze via de kerkradio mee te beleven. Ook samenkomsten in gebouw Salem worden via de kerkradio uitgezonden. Er zijn ± 25 aansluitingen op de kerkradio.

Een eerste plaatsing is in principe voor acht weken. Indien men langer een kerkradio wenst, wordt dit eerst overlegd met het pastoraat.

Heeft u vragen of opmerkingen over de kerkradio, dan kunt u contact opnemen met de diaconie.