Bestelformulier collectebonnen

Met onderstaand formulier kunt u collectebonnen bestellen. U kunt hiervan alleen gebruik maken als u een eenmalige machtiging hebt afgegeven. Indien u deze nog niet hebt gegeven kunt u een machtigingsformulier inleveren bij de kerkrentmeesters.
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer