Basiscatechese On Track

Voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool is er om de week tijdens de avonddienst catechese. We beginnen om 18:15 uur in Salem. Tijdens de collecte, net voor het slotlied en de zegen komen we terug in de dienst.

Catechese Follow Up!

Voor 12 t/m 14 jarigen is er catechese, Follow Up! Deze catechese wordt om de week in Salem of bij leiding thuis gehouden. De aanvang is 19:00 uur en duurt tot ca. 20:30 uur.

Catechese 15+ en 18+

Voor de 15+ en 18+ zijn er twee catechesegroepen. Om de week op de dinsdagavond tussen 20:00 en 21:30 uur in Salem of bij iemand thuis. De catechese wordt gegeven door de predikant, samen met een gemeentelid.

Belijdeniscatechese

Als je wilt deelnemen aan de belijdeniscatechese dan ben je van harte welkom, om de week op de zondagavond, om 20:00 uur in de Pastorie. De catechese wordt gegeven door dominee Van den Berg.