De Hervormde Gemeente van Asperen onderdeel van de  Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
 

ANBI verklaring college van kerkrentmeesters
Beleidsplan college van kerkrentmeesters

 
ANBI verklaring diaconie

Verkort beleidsplan diaconie