In verband met de zorgen omtrent de verspreiding van het coronavirus moeten ook wij een aantal maatregelen nemen. Omdat de zondagse diensten zo'n belangrijk onderdeel van ons gezamenlijk geloven zijn, willen we deze blijven beleggen op een verantwoorde manier die past binnen de richtlijnen van de overheid. Juist in tijden van nood is het cruciaal om samen te blijven te komen om te bidden, te zingen en het woord van God te horen. Ook het meedoen in jeugdwerk, catechese en andere gemeenteactiviteiten willen we om die reden zo blijven stimuleren.

Vanaf 15 oktober 2020 hanteren we de volgende uitgangspunten, in aanvulling op eerdere regels. Het doel van de nieuwe overheidsmaatregelen is om de uitbraak van het coronavirus in te dammen en tegelijk het maatschappelijke leven niet geheel plat te leggen. Daarbij wordt ook ruimte gegeven aan de kerken om hun samenkomsten te laten doorgaan. Daar kiezen wij ook voor, met extra voorzichtigheid.

1. De kerkdiensten gaan op dezelfde wijze door met een maximum van 30 personen die op 1,5 m afstand zitten. We wijzen er nogmaals op dat eenmalige aanmelding verplicht is door middel van het online formulier en dat gemeenteleden door ons worden uitgenodigd.
2. Bij binnenkomst wordt gevraagd naar eventuele gezondheidsklachten die op besmetting kunnen wijzen. Een van de medewerkers, herkenbaar aan een badge, brengt u naar uw plaats.
3. De diensten zijn ook thuis mee te beleven via de uitzendingen per kerkradio of kerkdienstgemist.nl.
4. De gemeentezang wordt verzorgd door een klein aantal voorzangers.
5. De collectes worden aan de uitgang ingezameld. Ook kan men online bijdragen aan de collectes
6. We drinken geen koffie na de dienst.
7. Kinderen gaan voor de dienst al naar zondagsschool in Salem en worden daar ook opgehaald. 
8. Het verlaten van de kerk gaat op aanwijzing van medewerkers.
9. De Overheid heeft dringend geadviseerd om in publiek toegankelijke ruimtes mondkapjes te dragen; wij verzoeken u om bij binnenkomst en vertrek een mondkapje te dragen. Als van overheidswege het dragen van een mondkapje verplicht wordt gesteld, dan is dat ook van toepassing in onze kerk.
10. Andere bijeenkomsten die tot ons kerk-zijn behoren kunnen doorgang vinden binnen de algemene verordeningen rondom het coronavirus en overeenkomstig het gebruiksplan voor de kerk en het gebruiksplan voor Salem. De verantwoordelijken zullen per activiteit beslissen of deze kan/moet doorgaan.
11. Vergaderingen vinden indien mogelijk digitaal plaats.