Mijn naam is Peter van den Berg. Ik ben geboren in 1971 en getrouwd met Wilma. We hebben drie kinderen gekregen, Isaäc, Maria en Aurelius. Op 12 april 2015 ben ik bevestigd tot predikant in Asperen. Dat is mijn eerste gemeente. Daarvoor werkte ik bij het Ministerie van Economische Zaken, de Technische Universiteit Delft en de Stichting Historie der Techniek. Als geboren techneut studeerde ik eerst werktuigbouwkunde op de HTS in Dordrecht en, nadat ik als een van de laatsten in Nederland in militaire dienst was geweest, Techniek en Maatschappij aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Toen het verlangen en roepingsbesef ontstond om predikant te worden, ging ik, naast mijn werk, op zaterdag de deeltijdopleiding theologie volgen in Utrecht. Daarna volgde de predikantsopleiding aan de Protestantse Theologische Universiteit. Het was een lange en zware weg naast werk en gezin, maar ik ben toch heel dankbaar dat het gelukt is. Voor meer informatie klik hier

Nadat ik mij beroepbaar gesteld had als predikant, ben ik beroepen door de Hervormde gemeente van Asperen. In mijn weg naar Asperen heb ik heel duidelijk de leiding van God ervaren. Ik vind het heel mooi om predikant te mogen zijn. Predikant is een veelzijdig beroep, gebaseerd op een roeping, dat wil zeggen innerlijke drive door de Heilige Geest om je leven in te zetten ten dienste van de verspreiding en doorwerking van het evangelie, de blijde boodschap over Jezus Christus.
Behalve getuige van Jezus Christus zijn, sta je als predikant naast mensen in allerlei omstandigheden; blijde, moeilijke en droevige. Je hoort op die manier heel veel en zo verschillende levensverhalen. Maar God is en blijft dezelfde en wil voor ons allen een Vader zijn, als wij ons als kinderen aan Hem willen overgeven, en bij Hem vergeving, troost en genade leren zoeken en vinden.
Als predikant ben je er niet alleen voor het persoonlijk heil van mensen maar ook om samen met de andere ambtsbroeders een gemeente te leiden en op te bouwen als deel van Gods wereldwijde kerk. De kerk behoort een voorbode te zijn van het koninkrijk van God dat eenmaal ten volle zal doorbreken in deze wereld als Jezus terugkomt.

Naast mijn werk als predikant blijft er niet veel tijd over voor hobby’s. Ik houd van oldtimers, maar rijd daar tegenwoordig meer in dan dat ik er aan sleutel. Ik kan erg genieten van wandelen tijdens de vakantie. Verder houd ik van klassieke muziek, maar kan helaas zelf geen instrument bespelen. Ik kan erg genieten van lekker eten en een goed glas wijn, want te midden van alle drukte van het leven moeten we volgens Prediker vooral niet vergeten om te genieten van al het goede dat de Schepper ons geeft: Ga uw weg, eet uw brood met vreugde, drink uw wijn met een vrolijk hart, want God schept al behagen in uw werken. Laat uw kleding te allen tijde wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Geniet van het leven met de vrouw die u liefhebt, al de dagen van uw vluchtige leven die Hij u gegeven heeft onder de zon. (Pred.9:7-9)
Wanneer u eens ergens over zou willen praten, kunt u altijd contact opnemen