Als gemeente komen we elke zondag bij elkaar om God te ontmoeten. Vanuit zijn het Woord, de Bijbel, wil Hij tot ons spreken. De kern van wat God tot ons wil zeggen is dat Hij als onze Schepper ook onze Vader wil zijn. Daarvoor heeft Hij Jezus Christus in de wereld gezonden. Wij belijden Hem als de aan Israƫl beloofde Verlosser die gekomen is om alle volken te verlossen en deze wereld te herstellen. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven zal hebben (Joh.3:16). Het Woord van God geeft ons ook kracht en wijsheid voor het leven van elke dag en wijst ons de weg. Als gemeente willen we ons door dat Woord laten leiden. Wij willen niet alleen naar God luisteren maar brengen Hem ook lof en dank in ons zingen en bidden. We doen ook voorbede voor elkaar en de wereld waarin wij leven. We heten u en jou van harte welkom in onze diensten. Buiten de diensten zijn er in de gemeente ook vele activiteiten voor jong en oud om elkaar op te bouwen en om te groeien in geloof.